List of Publications


mielen_seksuaalisuus_kansiluonnos_2
betweensexualdesire

Books
Edited Books
Articles in Books
Articles in Refereed Journals
Articles in other Journals
Other Publications
Publication in different languages

 

Books

54. Osmo Kontula (2016). LEMMEN PAULA: Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. (CORD OF LOVE: Sexual well-being as a key to happiness in a couple relationship).Perhebarometri 2016 (Family barometer 2016).Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 50/2016. Väestöliitto. Helsinki. 112 pp.

53. Maaret Kallio & Osmo Kontula: Happy End: Seksuaalisesti vireät parisuhteet. WSOY. Porvoo 2015. 240 pp.

52. Miila Halonen, Miguel Reyes ja Osmo Kontula: Poikanäkökulma seksuaaliopetukseen – kasvattajan opas (A boys’ perspective on sexuality education – Educators guide). PoikaS Tutkimus ja kehittämishanke. Väestöliitto. Helsinki 2014. 68 pp.

51. Osmo Kontula: Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä (Together or apart? A study of the strengths, conflicts and reasons for separating among Finnish couples). Perhebarometri 2013 (Family barometer 2013). Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 47/2013. Väestöliitto. Helsinki. 249 pp.

50: Osmo Kontula: Mielen seksuaalisuus: Matka kiihottumisen alkulähteille (Mind Sexuality: A Journey to the Primary Sources of Arousal). Duodecim. Helsinki 2012. 150 pp.

49. Osmo Kontula & Tarja Sandberg: Halut jäissä? Naisten seksuaalisen halun puute (Frozen desires? Lack of female sexual desire). Väestöliitto. VL-markkinointi Oy. Helsinki 2012. 100 pp.

48. Osmo Kontula: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009 (Keys and obstacles of happiness in couple relationships. Family barometer 2009). Katsauksia E 38/2009. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki. 150 pp.

47. Osmo Kontula: Between Sexual Desire and Reality: The Evolution of Sex in Finland. Publications of The Population Research Institute D 49/2009. Family Federation of Finland. Helsinki 2009. 255 pp.

46. Osmo Kontula: Halu & intohimo: tietoa suomalaisesta seksistä (Desire & passion: knowledge of Finnish sex). Otava. Helsinki 2008. 384 pp.

45. Osmo Kontula & Henna Meriläinen: Koulun seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa (Sex Education in the Junior High School in the 2000s in Finland). Katsauksia E26/2007. Väestöntutkimuslaitos. Väestöliitto. Helsinki 2007. 187 pp.

44. . Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Anna Rotkirch: フィンランドにおける 性的ライフスタイルの変容 -3世代200の自分史による調査研究 (The change of sexual lifestyles in Finland – A Research study based on over 200 autobiographies in three generations). (Translation into Japanese by Noriko Hashimoto). Ohtsuki publishing Co., Ltd. Tokyo 2006. 280 pp.

43. Osmo Kontula & Anneli Miettinen: Synthesis Report on Demographic Behaviour, Existing Population Related Policies and Expectations Men and Women Have Concerning the State. DIALOG Work package 4, Report D15. Working Papers E19/2005. The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. Helsinki 2005. 151 pp.

42. Osmo Kontula: Perhepolitiikka käännekohdassa (The Turning Point in Family Policy): Perhebarometri 2004 (Family Barometer 2004). Katsauksia E 18/2004. Väestöntutkimuslaitos. Väestöliitto. Helsinki 2004. 155 pp.

41. Nathalie Bajos, Agnés Guillaume & Osmo Kontula: Le comportement des jeunes Européens face à la santé génésique. Volume 1. Etudes démographiques No.42, Editions du Conseil de l’Europe. Conseil de l’Europe. Strasbourg 2004. 150 pp

40. Osmo Kontula: Reproductive health behaviour of young Europeans. Volume 2: The role of education and information. Population Studies No. 45. Council of Europe Publishing. Council of Europe. Strasbourg 2004. 99 pp.

39.  Elina Haavio-Mannila & Osmo Kontula: Sexual Trends in the Baltic Sea Area.  Publications of the Population Research Institute, Series D41, The Population Research Institute, Family Federation of Finland. Helsinki 2003. 272 pp.

38.  Nathalie Bajos, Agnes Guillaume & Osmo Kontula: Reproductive health behaviour of young Europeans. Volume 1. Population Studies No. 42. Council of Europe Publishing. Council of Europe. Strasbourg 2003. 140 pp.

37.  Eija Maarit Ojala & Osmo Kontula: Tarvitseeko minua kukaan? Keski-ikäiset yksineläjät perhekeskeisessä yhteisössä (Does anybody need me? Middle-aged singles in the family oriented society). Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D40/2002. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki. 163 pp.

36.  Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Anna Rotkirch: Sexual Lifestyles in the Twentieth Century: A Research Study. Palgrave. Hampshire & New York 2002. 224 pp.

35. Osmo Kontula: Prestupnost vo vremja tshrezvytsainyh situatsii (Crime in times of crisis). Johan Beckman Institute. St. Petersburg 2001. 280 pp.

34. Elina Haavio-Mannila & Osmo Kontula: Seksin trendit: Meillä ja naapureissa (Trends in Sex Life: At home and in the neighbouring countries). WSOY. Helsinki 2001. 592 pp.

33. Osmo Kontula, Raisa Cacciatore, Dan Apter, Katriina Bildjuschkin, Marjatta Törhönen, Seija Koski & Leena Tiilo: Nuorten tiedot seksuaaliterveydestä (Adolescents’ Knowledge of Sexual Health Issues). Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 11/2001. Väestöliitto. Helsinki 2001. 112 pp.

32. Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Elina Kuusi: Trends in Sexual Life: Measured by national sex surveys in Finland in 1971, 1992 and 1999 and a comparison to a sex survey in St.Petersburg in 1996. Working Papers E 10/2001. The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. Helsinki 2001. 326 pp.

31. Maija-Helena Nykänen, Osmo Kontula & Kirsti Palonen: Taloudellisen laman jälkimainingit: Jatkotutkimus Vantaan velkaneuvonnan asiakkaiden taloudellisesta ja terveydellisestä tilanteesta (Consequences of Economic Recession: A follow-up study of the economical and health situation of clients in the Vantaa depth councelling). Aiheita-monistesarja 19/2000. Stakes. Helsinki 2000.  82 pp.

30. Krista Papp, Osmo Kontula & Kati Kosonen: Nuorten aikuisten seksuaalikäyttäytyminen ja seksuaaliset riskinotot (Sexual Behaviour of the Young Adults and Taking Sexual Risks). Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 36/2000. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki 2000. 262 pp.

29. Osmo Kontula, Heimo Viinamäki & Kaj Koskela: Köyhiä ja Kipeitä: Taloudellisen laman terveysvaikutuksia 1990-luvulla (The Poors and the Ills: The Health Impacts of the Economical Recession in the 1990s). The Family Federation of Finland. Population Research Institute. Julkaisusarja D 34/1998. Helsinki 1998. 141 s.

28. Osmo Kontula: Huumeet Suomessa 1990-luvulla (Illicit Drugs in Finland in 1990s). Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita  1997:27. Helsinki 1997. 78 pp.

27. Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila: Intohimon hetkiä: Seksuaalisen läheisyyden kaipuu ja täyttymys omaelämäker­tojen kuvaama­na (Moments of Passion: The Longing for Sexual Intimacy and Its Fulfilment Described in Autobiographies). WSOY. Juva 1997. 745 pp.

26. Osmo Kontula: Yläasteen sukupuolikasvatus lukuvuonna 1995-1996 (Sex Education at the Upper Stage of the Comprehensive School in the School Year 1995-1996). Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 1997:3. Edita. Helsinki 1997. 119 pp.

25. Osmo Kontula: Poikkeusolojen rikollisuus (Crime in Times of Crisis). Rikoksentorjunnan neuvottelukunnan julkaisu 4. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisu 132. Helsinki 1996.  144 pp.

24. Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila: Matkalla intohi­moon: Nuoruuden hurma ja kärsimys seksuaalielämäkertojen kuvaamana (Along the Way to Passion: The joy and suffering of youth revealed in sexual autobiographies). WSOY. Juva 1995. 605 pp.

23. Maija Nykänen, Osmo Kontula, Kirsti Palonen & Miikkael Liukkonen: Taloudellisen laman myrskynsilmässä: Tutkimus Vantaan velkaneuvo­nta-asiakkaiden taloudellisesta ja terveydellisestä tilanteesta (Under the pressure of the economical recession: A study of economical and health situation of the indebted clients in social welfare in Vantaa). Raportteja 171. STAKES. Helsinki 1995. 108 pp.

22. Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila: Sexual Pleasures: Enhancement of Sex Life in Finland, 1971 – 1992. Dartmouth. Hampshire 1995. 287 pp.

21. Osmo Kontula & Kati Kosonen: Seksiä lehtien sivuilla (Sex on the pages of press). Painatusk­eskus OY. Helsinki 1994. 312 pp.

20. Matti Heikkilä, Sakari Karjalainen, Jouko Karjalainen, Osmo Kontula & Kaj Koskela: Nälkä (Hunger). STAKES ja STM. Raportteja 153/1994. Helsinki 1994. 129 pp.

19. Osmo Kontula & Kaj Koskela: Taloudellisen laman terveys­vai­kutuksia 1992-1993 (On the health effects of the recession in 1992-1993). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1993:10. Painatuskeskus Oy. Helsinki 1993. pp. 7-97.

18. Osmo Kontula & Kaj Koskela: Huumeiden käyttö ja mielipi­teet huumeista: Suomi ja Eurooppa vertailussa (Drug use and attitudes towards drugs: Finland and Europe in comparison). Sosiaali- ja terveysmi­nisteriön julkaisuja 8/1992. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1992. 171 pp.

17. Teija Heikkinen & Osmo Kontula: Koulujen huumeopetus: Tutkimus lukuvuodesta 1989‑1990 (Drug education in schools: A study of the school term 1989-1990). Sosiaali‑ ja Terveyshalli­tus. Raportteja 63/1992. Valtion painatuskes­kus. Helsinki 1992. 133 pp.

16. Osmo Kontula, Kaj Koskela, Pentti Kananen & Heimo Viina­mäki: Taloudellinen muutos ja terveys (The economic change and health). Sosiaali‑ ja Terveys­halli­tus. Raportteja 67/1992. Valtion painatus­kes­kus. Helsinki 1992. 195 pp.

15. Osmo Kontula: Sukupuolielämän aloittamisen yhteiskunnalli­sista ehdoista (Cultural terms of sexual initiation). Sosiaali‑ ja Terveyshallitus. Tutkimuksia 14/1991. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. 188 pp.

14. Osmo Kontula & Kaj Koskela: Mustasukkaisuus ja terveys (Jealousy and health). Sosiaa­li‑ ja Terveyshallitus. Raportteja 14/1991. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. 110 pp.

13. Jarko Tirkkonen & Osmo Kontula: Imppaus nuorten ryhmä­toi­mintana (Inhalent abuse as a form of adolescent group activity). Sosiaali‑ ja Terveyshallitus. Raportteja 1/1991. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. 113 pp.

12. Osmo Kontula: Uskonto ja terveys (Religion and health). Terveyskasvatuksen neuvotte­lukunta. Lääkintöhallituksen julkaisu­ja. Sarja Tilas­tot ja selvitykset 3/1990. Valtion painatuskes­kus. Helsinki 1990. 82 pp.

11. Osmo Kontula: Eroticism and health. Advisory Committee for Health Education. Publications of the National Board of Health, Finland. Series Statistics and Reviews 6/1989. Helsin­ki 1989. Valtion painatuskeskus. 135 pp.

10. Tirkkonen Jarko, Kristiina Hukkila & Osmo Kontula: Tyttö­jen ja poikien seksuaalikulttuurit (Girls’ and boys’ sexual cul­tures). Lääkintöhallituksen jul­kai­suja. Sarja Tutki­mukset 15/1989. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. 189 pp.

9. Osmo Kontula: Nuorten sukupuoliasioita koskevan moraalia­jattelun kulttuurinen ja sosiaalinen tausta (The cultural and social background of adolescent moral thinking concerning sexual matters). Kansanterveystie­teen julkaisuja M104:1989. Helsinki 1989. 207 pp.

8. Osmo Kontula: Erotiikka ja terveys (Erotism and health). Terveyskasvatuksen neuvotte­lukunta. Lääkintöhallituksen julkaisu­ja. Sarja Tilas­tot ja selvitykset 4/1989. Valtion painatus­keskus. Helsinki 1989. 97 pp.

7. Osmo Kontula & Jouni Meriläinen: Nuorten kypsyminen seurusteluun ja seksuaalisuuteen (Adolescents’ maturation for social intercourse and sexuality). Lääkintöhallituksen julkai­suja. Sarja Tutki­mukset 9/1988. Valtion paina­tuskeskus. Hel­sinki 1988. 140 pp.

6. Päivi Topo, Osmo Kontula & Jouni Meriläinen: Nuorten tupakointi­kulttuuria jäljittämässsä (Tracking adolescents’ smoking culture). Lääkintöhallituksen julkai­suja. Sarja Tilas­toja ja selvityksiä 8/1988. Valtion painatus­keskus. Helsinki 1988. 110 pp.

5. Osmo Kontula: Huumeet Suomessa (Drugs in Finland). Otava. Keuruu 1988. 224 pp.

4. Matti Rimpelä, Arja Rimpelä, Sakari Karvonen, Matti Siivo­la, Ossi Rahkonen & Osmo Kontula: Nuorten terveystottumusten muutokset 1977‑1987 (Changes in adolescents’ health habits 1977-1987). Lääkintöhallituksen julkaisuja. Sarja Tutkimukset 7/1987. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1987. 150 pp.

3. Osmo Kontula: Nuorten sukupuolimoraali (Adolescent sexual morals).  Lääkintöhallituk­sen julkaisuja. Sarja Tutkimukset 6/1987. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1987. 144 pp.

2. Osmo Kontula: Nuorten seksi (Adolescent sex). Keuruu. Otava 1987. 122 pp.

1. Osmo Kontula: Huumausainerikokset ja niiden kontrolli: Tilanne Suomessa 1960‑luvulta 1980‑luvulle (Drug crimes and their control: The situation in Finland from the 1960s to the 1980s). Oikeuspoliittisen tutkimus­laitoksen julkaisuja 76. Helsinki 1986. Valtion paina­tuskeskus. 282 pp.

 

Edited Books

 17. Osmo Kontula (Ed.): Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä (What boys really desire to know about sex). Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55/2012. Väestöliitto. Helsinki 2012. 278 pp.

16. Osmo Kontula (Ed.): Pleasure and Health by education, counselling and treatment. Proceedings of 2012 NACS conference in Helsinki. The Finnish Association for Sexology (FIAS). Helsinki 2012. 163 pp.

15. Osmo Kontula (Ed.): Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus (The Future of Finnish Welfare and Happiness). Väestöliitto. Helsinki 2011. 287 pp.

14. Osmo Kontula & Emma Terämä (Eds.): Finnish Yearbook of Population Research. XLVI 2011. The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. 172 pp.

13. Osmo Kontula & Anna Rotkirch (Eds.): Finnish Yearbook of Population Research. XLV 2010. The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. 218 pp.

12. Olev Poolamets, Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Kai Haldre (Eds.): Seksuaalsus Eestis: Ajalugu. Tänapäev. Arengud (Sexuality in Estonia: History, Contemporary, Progress). Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn 2006. 360 pp.

11. Ilsa Lottes and Osmo Kontula (Eds.): New Views on Sexual Health: The Case of Finland. D37/2000. The Population Research Institute. Väestöliitto, Family Federation of Finland. Helsinki 2000. 339 pp.

10. Osmo Kontula ja Ilsa Lottes (Eds.): Seksuaaliterveys Suomessa (Sexual Health in Finland). Studia. Tammi. Helsinki 2000. 336 pp.

9. Osmo Kontula, Tuire Parviainen and Risto Santti (Ed.): Miehen terveys: Maskuliinisuuden onni ja kirous (A man’s health: The happiness and curse of masculinity). Kirjayhtymä. Tampere 1995. 202 pp.

8. Börje Olsson (red), Stig Helling, Osmo Kontula, Omar H Kristmundson, Anne-Marie Sindballe and Astrid Skretting: Narkoti­kasituationen i Norden – utvecklingen 1987-1991 (The narcot­ics situation in Nordic countries – the development from 1987 to 1991). Nordiska kontaktman­naorganet för narkotikafrågor. Nordisk ministerråd. NORD 1993:20. Århus 1993. 152 pp.

7. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila (Eds.): Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Finn­ish Sex: Information on the Change in Sexual Life in Finland). WSOY. Juva 1993. 579 pp.

6. Osmo Kontula (Ed.): Huumeiden käyttäjät Suomessa (Drug users in Finland). Kirja­yhtymä. Hämeenlinna 1992. 236 pp.

5. Osmo Kontula (Ed.): SEKSISTÄ ‑ Kuinka puhua nuorille (How to speak to adolescents of sexual issues)? Otava. Keuruu 1991. 144 pp.

4. Osmo Kontula and Maarit Miettinen (Eds.): Seksuaalinen mielihyvä (Sexual pleasure). Kirjayhtymä. Vaasa 1990. 182 pp.

3. Osmo Kontula and Maarit Miettinen (Eds.): Seksologian perusteita (Basic knowledge of sexology). Seksuaalipoliittinen yhdistys SEXPO ry. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989.180 pp.

2. Osmo Kontula, Kyllikki Kauttu, Maarit Miettinen and Pirjo Ranta­lainen (Eds.): TietoiSeksi ‑ tietoa ja näkemyksiä  seksuaa­lipolitiikasta (‘Awareness through information on sex’- knowledge and views of sexual policy). Gaudeamus. Helsinki 1988. 184 pp.

1. Elina Haavio‑Mannila, Kyllikki Kauttu, Osmo Kontula, Seija Lähdesmäki, Kai Sievers and Johanna Tähtinen (Eds.): Salattu seksuaalisuus (Hidden sexuality). WSOY and SEXPO. Juva 1988. 283 pp.

 

Articles in Books

124. Kontula, Osmo & Saari, Juho (2016). Yksinäisyys parisuhteessa (Loneliness in couple relationships). Teoksessa Yksinäisten Suomi (toim. Juho Saari). Gaudeamus. Helsinki. s. 164-181.

123. Kontula Osmo, 2015. Sex Life Challenges: The Finnish Case. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 21. Oxford: Elsevier. pp. 665–671.

122. Osmo Kontula, “Pays nordiques” in Janine Mossuz-Lavau (dir.), Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert Laffont (coll. Bouquins), 2014, p. 623 – 626. 

121. Kontula, Osmo. (2014). Challenges and progress in holistic sexuality education of teenagers in Finland. In   M. Kenny (Ed.) Sex Education: Attitude of Adolescents, Cultural Differences and Schools’ Challenges (pp. 93-129). Hauppauge, NY:  Nova Scien

120. Osmo Kontula: Sexuality Among Older Adults. International Handbook on the Demography of Sexuality (Ed. Amanda K. Baumle), International Handbooks of Population, Volume 5, DOI 10.1007/978-94-007-5512-3_10, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013. pp. 195 – 214.ce Publishers, Inc.

119. Osmo Kontula: The origin of sexual arousal. In Pleasure and Health by education, couselling and treatment (Ed. Osmo Kontula). Proceedings of 2012 NACS conference in Helsinki. The Finnish Association for Sexology (FIAS). Helsinki 2012. s. 69-76.

118. Osmo Kontula: Millaisia tietoja ja millaista seksuaalikasvatusta pojat tarvitsevat (What sort of knowledge and sex education boys need)? Teoksessa Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä: Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS –hanke) (toim. Osmo Kontula). Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 55/2012. Väestöliitto. Helsinki 2012. s. 257-278.

117. Osmo Kontula: Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus (The future of well-being and happiness in Finland). Väestöliiton vuosikirja 2011 (toim. Paula Alkio ja Ritva Åberg). Väestöliitto. Helsinki 2012. s. 22-25

116. Osmo Kontula: Hyvinvoinnin ja onnen tärkeät rakennusaineet: Parisuhde ja seksuaalinen intimiteetti (Important sources of well-being and happiness: A couple relationship and sexual intimacy). Teoksessa Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus (toim. Osmo Kontula). Väestöliitto. Helsinki 2011. s. 262-273.

115. Osmo Kontula: Seksologian koulutus Euroopassa (Training in sexology in Europe). Väestöliiton vuosikirja 2010: (toim. Jaana Syrjälä ja Ritva Åberg). Väestöliitto. Helsinki 2010. s. 86-89.

114. Osmo Kontula (2011): Suomalainen seksi maailmankartalle (Finnish sex into world atlas)! Teoksessa Kaikki irti arjesta (toim. Leif C. Andersson, Ilari Hetemäki, Riitta Mustonen & Ari Sihvola). Gaudeamus. Helsinki. s. 64-65.

113. Osmo Kontula (2011): Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa: Seksuaalinen hyvinvointi avaimena ikäihmisten onneen (What you learn as young you master when you grow older: Sexual well-being as a key to happiness among elders). Teoksessa Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus (toim. Anne Leinonen & Jaan Syrjälä). Väestöliitto. Helsinki. s. 8-17.

112. Osmo Kontula & Sinikka Kumpula (2011): Halu ei katoa… mutta muuttuu kypsässä iässä (Desire does not disappear – but will chance among elders). Teoksessa Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus (toim. Anne Leinonen & Jaana Syrjälä). Väestöliitto. Helsinki. s. 26-31.

111. Osmo Kontula: Lastenhankinta – koettelemus isien seksuaalisille toiveille (Having children is a trial for farthers’ sexual wishes). Teoksessa Isyyden kielletyt tunteet (toim. Juha Jämsä ja Susa Kalliomaa). Väestöliitto. Helsinki 2010. s. 76-86.

110. Osmo Kontula: Seksin ja seksuaalisuuden merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Teoksessa Selkee! (toim. Katriina Bildjuschkin ja Susanna Ruuhilahti). Turun kaupunki. Sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja, 6/2010. Turku 2010. s. 119-123.

109. Pia Suvivuo, Kerttu Tossavainen & Osmo Kontula: Romanttisen seksuaaliskriptin haasteet nuorten seksuaalikasvatukselle. Teoksessa ”Hoitotieteellinen tieto monitieteisessä tide- ja toimintaympäristössä” (toim. Katri Vehviläinen-Julkunen, Hannele Turunen, Kerttu Tossavainen, Anna-Maija Pietilä, Tarja Kvist & Katja Immonen). XI Kansallinen hoitotieteen konferenssi. Proceedings. Reports and Studies in Health Sciences 3. University of Eastern Finland. Kuopio 2010.  s. 195-202.

108. Osmo Kontula: Parisuhdeonni on suomalaisten hyvinvoinnin avaintekijä (Happiness in couple relationship is a key factor in well-being). Väestöliiton vuosikirja 2009: (toim. Jaana Syrjälä). Väestöliitto. Helsinki 2010. s. 18-23.

107. Osmo Kontula: 18 vuotta – täysi-ikäinen (18 Years Old – Has Reached One’s Majority)? Teoksessa Uusi lukion Dynamo, TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2010. pp. 100-103.

106. Osmo Kontula: Seksuaaliterveys (Sexual Health). Teoksessa Uusi lukion Dynamo, TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2010. pp. 84-91; 95-99.

105. Osmo Kontula: Perhe-elämä ja vanhemmuus (Family life and Parenthood). Teoksessa Uusi lukion Dynamo, TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2010. pp. 104-111.

104. Osmo Kontula: Seksuaalisuus – tunnetta vai biologiaa (Sexuality – Emotions or Biology). Teoksessa Usi lukion Dynamo, TE1 Terveyden perusteet (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2010. pp. 88-92.

103. Osmo Kontula: Parisuhde ja perhe (Couple Relationship and Family). Teoksessa Uusi lukion Dynamo, TE1 Terveyden perusteet (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2010. pp. 156-161.

102. Osmo Kontula: Suomalainen seksi on piristyksen tarpeessa (Finnish sex is in need of  stimulation). Väestöliiton vuosikirja 2008: (toim. Jaana Syrjälä). Väestöliitto. Helsinki 2009. s. 16-19.

101. Osmo Kontula: Seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa: Selittääkö tieto käyttäytymistä (Sex education in Finland in the 2000s: Does knowledge explain behavior)? Väestöliiton vuosikirja 2007: Mukana elämässä (toim. Jaana Syrjälä). Väestöliitto. Helsinki 2008. s. 59-63.

100. Osmo Kontula: The Influence of Education and family Policies on Age at First Birth. In “People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study” (Eds. Charlotte Höhn, Dragana Avramov & Irena E. Kotowska). Volume 1: Family Change. Springer.  Dordrecht 2008. pp. 259-275.

99 Osmo Kontula & Ismo Söderling: Demographic Change and Family Policy Regimes. In “People, Population Change and Policies. Lessons from the Population Policy Acceptance Study” (Eds. Charlotte Höhn, Dragana Avramov & Irena E. Kotowska). Volume 2: Demographic Knowledge – Gender – Ageing. Springer. Dordrecht 2008. pp. 3-20.

98 Osmo Kontula: Seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa: Selittääkö tieto käyttäytymistä? (Sex education in Finland in the 2000s: Does knowledge predict behaviour?). Väestöliiton vuosikirja 2007: Mukana elämässä (toim. Jaana Syrjälä). Väestöliitto. Helsinki 2008. pp. 59-63.

97 Osmo Kontula: Seksuaalikäyttäytyminen (Sexual behavior). Teoksessa Gerontologia (toim. Eino Heikkinen ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2008. pp. 242-260.

96 Osmo Kontula: Pornografia (Pornography). Teoksessa Seksuaalisuus (toim. Dan Apter, Leena Väisälä & Kari Kaimola). Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2007. pp. 392-400.

95.  Osmo Kontula: Controlling sexually transmitted infections. In 100 Social Innovations from Finland (Ed. Ilkka Taipale). Baltic Sea Centre Foundation. Helsinki 2007. pp. 89-90 (46).

94. Osmo Kontula: Suomalaisten seksuaalikulttuuri (Sexual culture in Finland). Teoksessa Seksuaalisuus (toim. Dan Apter, Leena Väisälä & Kari Kaimola). Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2007. pp. 27-37.

93. Osmo Kontula: Onko totta, että miehet ajattelevat seksiä joka viides sekunti (Is it true that men think of sex every five seconds)? Julkaisussa Voiko nauruun kuolla ja 55 muuta tieteen hauskinta kysymystä. Tiede-lehti ja Tieteen tiedotus ry. Helsinki 2006. pp. 36-37.

92. Osmo Kontula: Sukupuolitaudit hallintaan (Mastery of sexually transmitted diseases in Finland). Teoksessa 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta (toim. Ilkka Taipale). Itämerikeskussäätiö. Kustannus Oy Kunnia. Helsinki 2006. pp. 81-82 (44).

91. Osmo Kontula: Implementation of Sexual Rights in Finland. In Towards Sustainable Development – Policies and Practices: Finnish Achievements. (Eds. Paula Alkio, Elina Korhonen, Mirkka Mattila). Väestöliitto – Family Federation of Finland. Helsinki 2006. pp. 13-19.

90. Osmo Kontula: Seksuaalioikeuksien toteutuminen Suomessa (Implementation of Sexual Rights in Finland). Julkaisussa Politiikkaa ja työtä kestävän kehityksen puolesta: Suomalaisia saavutuksia (toim. Paula Alkio, Elina Korhonen, Mirkka Mattila). Väestöliitto. Helsinki 2006. pp. 11-17.

89.  Dan Apter, Osmo Kontula, Marketta Ritamies, Rita Siegberg & Outi Hovatta:  Sexual health. In Health in Finland (Eds.Seppo Koskinen, Arpo Aromaa, Jussi Huttunen & Juha Teperi). Ministry of Social Affairs and Health. Helsinki 2006. pp. 34-35.

88. Osmo Kontula: Hallazgos sobre la conducta sexual juvenil, los embarazos y los nacimientos en Europa: el rol de la educación y la información en la salud sexual (Findings in sexual behavior, preganancies and births among youn people in Europe: The role of education and information on sexual health). Construyendo una agenda temática en sexualidad (Ed. Jaime Barrientos). Ediciones  Universidad Católica del Norte. Chile. Antofagasta 2006. s. 29-61.  

87. Elina Haavio-Mannila & Osmo Kontula: Seksuaalielämää Pietarissa (Sexual life in St. Petersburg). Teoksessa Katse Venäjään – suomalaisen Venäjä-tutkimuksen antologia (toim. Jouko Nikula). Aleksanteri-sarja 3/2006. Aleksanteri-instituutti. Helsinki 2006. s. 289-318.

86. Osmo Kontula: Perhe-elämä ja vanhemmuus (Family life and Parenthood). Teoksessa Lukion Dynamo, TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2006. pp. 84-91.

85. Osmo Kontula: Seksuaaliterveys (Sexual Health). Teoksessa Lukion Dynamo, TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2006. pp. 72-83.

84. Osmo Kontula: 18 vuotta – täysi-ikäinen (18 Years Old – Has Reached One’s Majority)? Teoksessa Lukion Dynamo, TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2006. pp. 10-13.

83. Osmo Kontula: Parisuhde ja perhe (Couple Relationship and Family). Teoksessa Lukion Dynamo, TE1 Terveyden perusteet (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2006. pp. 152-157, 164-165.

82. Osmo Kontula: Seksuaalisuus – tunnetta vai biologiaa (Sexuality – Emotions or Biology). Teoksessa Lukion Dynamo, TE1 Terveyden perusteet (toim. Pirjo Orkovaara ja Heikki Taskinen). Tammi. Helsinki 2006. pp. 90-92.

81. Osmo Kontula & Olev Poolamets: Seksuaaltervis ja sellega seonduvad öigused ning suundumused Eestis (Sexual health, related sexual rights, and their trends in Estonia). In Seksuaalsus Eestis: Ajalugu, Tänapäev, Arengud. (Eds. Olev Poolamets, Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Kai Haldre). Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn 2006.  pp. 321-342.

80. Osmo Kontula: Seksuaalelu algus Eestis Euroopa kontekstis (Sexual initiation in Estonia in the European context). In Seksuaalsus Eestis: Ajalugu, Tänapäev, Arengud. (Eds. Olev Poolamets, Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Kai Haldre). Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn 2006.  pp. 39-55.

79. Dan Apter, Osmo Kontula, Marketta Ritamies, Rita Siegberg & Outi Hovatta:  Seksuaaliterveys (Sexual Health). Teoksessa  Suomalaisten terveys (toim. Arpo Aromaa, Jussi Huttunen, Seppo Koskinen & Juha Teperi). Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2005.  pp. 84-88.

78. Kontula Osmo: Bi- and Homosexuality in the National Surveys in Europe. In Same-sex couples, same-sex partnerships, and homosexual marriages: A Focus on cross-national differentials (Eds. Digoix, Marie & Festy, Patrick). Documents de travail n°124, INED, Paris 2004, pp. 211-223.

77. Elina Haavio-Mannila, Anna Rotkirch and Osmo Kontula: Contradictory trends in Sexual Life in St. Petersburg, Estonia and Finland. In Sexuality and Gender in Post-Communist Eastern Europe and Russia (Eds. Aleksandar Štulhofer & Theo Sandfort). The Haworth Press. New York 2004.
pp. 317-363.

76. Maija-Helena Nykänen, Osmo Kontula, Kirsti Palonen & Miikkael Liukkonen: From the pressure of economic recession to its aftermath – Studies on the Financial and Health Situation of Debt Counselling Clients in Vantaa. In Hushållens översättning i Norden. Rapport från ett samnordiskt forskningsseminarium om orsakerna till och konsekvenserna av nordiska konsumenters överskuldsättning. (Ed. Richard Ahlström). Tema Nord 2004:513. Nordic Council of Ministers. Copenhagen 2004. pp. 110-119.

75. Osmo Kontula: Tendances des comportements sexuels chez les adolescents: grossesses, maladies sexuellement transmissibles et infection par le VIH en Europe.  ‘Le comportement des jeunes Européens face à la santé génésique.’ Volume 1. Etudes démographiques No. 42. Editions du Conseil de l’Europe. Conseil de l’Europe.  Strasbourg 2004. pp. 79-139.

74.  Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Renaissance of Romanticism in the Era of Increasing Individualism. In The State of Affairs: Explorations in Infidelity and Commitment  (Eds. Jean Duncombe, Kaeren Harrison, Graham Allan & Dennis Marsden). Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey 2004. pp. 79-102.

73.  Osmo Kontula: Trends in Teenage Sexual Behavior and Births in Europe. In Yearbook of Population Research in Finland XL 2004 (Ed. Ismo Söderling). The Population Research Institute. The Family Federation of Finland. Helsinki 2004. pp. 133-151.

72.  Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Finland (Suomen Tasavalta) With up-dates by the original authors. The International Encyclopedia of Sexuality (Ed. Robert T. Francouer & Raymond Noonan). Continuum. New York 2003. pp. 381-411.

71.  Elina Haavio-Mannila, Kai Haldre and Osmo Kontula: Estonia (Eesti Vabariik). The International Encyclopedia of Sexuality (Ed. Robert T. Francouer & Raymond Noonan). Continuum. New York 2003. pp. 359-380.

70. Osmo Kontula and Nathalie Bajos: Executive summary. In ‘Reproductive health behaviour of young Europeans.’ Volume 1. Population Studies No. 42. Council of Europe Publishing. Council of Europe. Strasbourg 2003. pp. 9-12.

69.  Osmo Kontula: Trends in Teenage Sexual Behaviour, Pregnancies, Sexually Transmitted Infections and HIV infections in Europe. In ‘Reproductive health behaviour of young Europeans.’ Volume 1. Population Studies No. 42. Council of Europe Publishing. Council of Europe. Strasbourg 2003. pp. 77-137.

68.  Osmo Kontula: Seksuaalikäyttäytyminen (Sexual behaviour among elders). Gerontologia (toim. Eino Heikkinen ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2003. pp. 220-236.

67.  Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Masturbation in a Generational Perspective. In Masturbation as a Means of Achieving Sexual Health (Eds. Walter O. Bockting and Eli Coleman). The Haworth Press. New York 2003. pp. 49-83.

66. Dan Apter, Osmo Kontula, Marketta Ritamies, Rita Siegberg ja Outi Hovatta: Seksuaaliterveys (Sexual health). Teoksessa Suomalaisten terveys 2002. Duodecim. Helsinki. s. 52-55.

65.  Ilsa Lottes and Osmo Kontula: The State of Sexual Health in Finland: A Summary. In New Views on Sexual Health: The Case of Finland (Eds. Ilsa Lottes and Osmo Kontula). D37/2000. The Population Research Institute. Väestöliitto, Family Federation of Finland. Helsinki 2000.  pp. 315-334.

64. Osmo Kontula: The Media as Sex Educator. In New Views on Sexual Health: The Case of Finland (Eds. Ilsa Lottes and Osmo Kontula). D37/2000. The Population Research Institute. Väestöliitto, Family Federation of Finland. Helsinki 2000. p. 234-242.

63. Osmo Kontula: Sexual Health Promotion on the Individual Level. In New Views on Sexual Health: The Case of Finland (Eds. Ilsa Lottes and Osmo Kontula). D37/2000. The Population Research Institute. Väestöliitto, Family Federation of Finland. Helsinki 2000. p. 49-56.

62. Ilsa Lottes and Osmo Kontula: Preface. In New Views on Sexual Health: The Case of Finland (Eds. Ilsa Lottes and Osmo Kontula). D37/2000. The Population Research Institute. Väestöliitto, Family Federation of Finland. Helsinki 2000. p. 5-6.

61. Osmo Kontula: Cultural Variations of Sexual Initiation. In Sexuality in the New Millennium (Eds. Ng EML, Borrás-Valls JJ, Pérez-Conchillo M and Coleman E). Proceeding of the 14th World Congress of Sexology, Hong Kong SAR. Editrice Compositori. Bologna 2000. pp. 107-110.

60. Osmo Kontula, Vesa Jormanainen and Anneli Miettinen: Sexual Experiencies of Military Conscripts at the End of the 1990s. In Yearbook of Population Research in Finland XXXVI 2000 (Eds. Ismo Söderling and Paula Alkio). The Population Research Institute. Helsinki 2000. pp. 47-62.

59.   Osmo Kontula: Suomalainen seksi. Erilaisia seksuaalisia haluja. Milloin seksi loppuu? (Finnish sex. Varying sexual desires. When sex is over?). In Suomen terveellisin kirja (The most healthfull book in Finland) (toim. Maarit Huovinen ja Ulla Leino). WSOY. Porvoo 2000.  pp. 339-341,352.

58. Ilsa Lottes and Osmo Kontula: Suomalainen seksuaaliterveys – vahvuudet ja kehittämiskohteet (Sexual health in Finland – strengths and issues to be promoted). Teoksessa Seksuaaliterveys Suomessa (Sexual Health in Finland)(toim. Osmo Kontula ja Ilsa Lottes). Studia. Tammi. Helsinki 2000. pp. 321-334.

57. Osmo Kontula: Media seksuaalikasvattajana (Sec education in media). Teoksessa Seksuaaliterveys Suomessa (Sexual Health in Finland)(toim. Osmo Kontula ja Ilsa Lottes). Studia. Tammi. Helsinki 2000. pp. 239-247.

56. Osmo Kontula: Seksuaaliterveyden edistäminen yksilötasolla (Promoting sexual health at individual level). Teoksessa Seksuaaliterveys Suomessa (Sexual Health in Finland)(toim. Osmo Kontula ja Ilsa Lottes). Studia. Tammi. Helsinki 2000. pp. 57-65.

55. Osmo Kontula ja Ilsa Lottes: Esipuhe (Preface). Teoksessa Seksuaaliterveys Suomessa (Sexual Health in Finland)(toim. Osmo Kontula ja Ilsa Lottes). Studia. Tammi. Helsinki 2000. pp. 5-7.

54. Osmo Kontula: Seksuaalisuus ja hyvinvointi (Sexuality and well-being). Teoksessa Hyvän elämän avaimet: Elämää täysillä (toim. Leena Jaakola, Merja Kukkonen ja Johanna Lehto). Weilin+Göös. Porvoo 1999. pp. 212-219.

53. Osmo Kontula: Seksuaalisuus ja mielenterveys (Sexuality and mental health). Julkaisussa Seksuaalisuus ja mielenterveys (toim. Krista Papp). Mielenterveyden keskusliitto. Vantaa 1999.
pp. 5-12,50.

52. Osmo Kontula: Sinkkuelämän ihanuus ja kurjuus (The loveliness and the misery of living single). Teoksessa Ylioppilasaineita 1999 (toim. Anita Julin, Sirpa Koski ja Kirsti Lehtinen). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Äidinkielen opettajien liitto. Helsinki 1999. pp. 184-185.

51. Michel Bozon and Osmo Kontula: Sexual initiation and gender: A cross-cultural analysis of trends in the 20th century. In Sexual behaviour and HIV/AIDS in Europe: Comparisons of National Surveys (Eds. Michel Hubert, Nathalie Bajos, Theo Sandfort). UCL Press. London 1998. pp. 37-67.

50. Krista Papp, Osmo Kontula and Elise Kosunen: Teenage Sexuality in Estonia and in Finland in the 1990s. Teoksessa Yearbook of Population Research in Finland XXXIV 1997 (ed. Ismo Söderling). The Population Research Institute. Helsinki. pp. 161-172.

49. Osmo Kontula: Huumepolitiikan sovellutuksia – eurooppalainen perspektiivi (The implementation of drug policies – The European perspective). Teoksessa Huumausainestrategia 1997: Taustamateriaalia huumausainepoliittisen toimikunnan mietintöön. Komiteanmietintö 1997:11. Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita. Helsinki 1998. pp. 181-193.

48. Osmo Kontula: On the Implementation of the Drug Policies: The European Perspective. In Illicit Drug Use in Europe (eds. Dirk J.Korf and Heleen Riper). Proceedings of the Seventh Annual Conference on Drug Use and Drug Policy in Europe. Bonger Institute of Criminology. University of Amsterdam. 1997. pp. 258-264.

47. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Finland (Suomen tasavalta). In book The International Encyclopedia of Sexuality (Ed. Robert T.Francoeur). Volume 1. Continuum. New York 1997. pp. 419-491.

46. Osmo Kontula: Seksuaalisuus suomalaisessa kulttuurissa (Sexuality in Finnish culture). Teoksessa Halu rakastaa (toim. Helena Nikkola ja Arja Niinistö). Pro Nursing ry. Julkaisusarja C:7:1997. Turku 1997. pp. 5-19.

45. Heimo Viinamäki, Osmo Kontula, Leo Niskanen and Kaj Koskela: Taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteys suomalaisten mielenterveyteen (The association of economic and social factors to mental health in Finland). Kirjassa Psykiatrian vaellusvuodet (toim. Johannes Lehtonen, Heimo Viinamäki ja Kyösti Väänänen). Kuopion yliopiston julkaisuja D. Lääketiede 79. Psykiatrian klinikka. Kuopio 1995. s. 245-257.

44. Elina Haavio-Mannila, Jeja P.Roos and Osmo Kontula: Familienorientierung, Liberalisierung und Ambivalenz im Sexualleben dreier Generatrionen in Finnland (Familism, Liberalism and Ambivalence in Sexual Life in Three Generations in Finland). In Familie im Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung (eds. Bernard Nauck and Corinna Onnen-Iseman). Luchterhand. Berlin 1995. pp. 399-418.

43. Osmo Kontula: Suomalaisten seksuaalikulttuuri ja sukupuoli­elämä (The sexual culture and sexual life of the Finns). In book Ihmisen seksuaalisuus (Eds. Outi Hovatta, Ansa Ojanlatva, Risto Pelkonen and Pekka Salmimies). Duodecim. Pieksämäki 1995. pp. 77-99.

42. Osmo Kontula: Miehen roolit (A man’s roles). In book Miehen terveys: Maskuliinisuuden onni ja kirous (Eds. Osmo Kontula et al.). Kirjayhtymä. Tampere 1995. pp. 171-184.

41. Osmo Kontula: Miehen seksuaalisuus (Male sexuality). In book Miehen terveys: Maskuliinisuuden onni ja kirous (Eds. Osmo Kontula et al.). Kirjayhtymä. Tampere 1995. pp. 113-133.

40. Kaj Koskela, Heimo Viinamäki, Leo Niskanen and Osmo Kontula: Effects of unemployment on mental wellbeing and health. In Economic change, social welfare and health in Europe (eds. Lowell S.Levin, Laurie McMahon, Erio Ziglio). WHO Regional Publications. European Series. No. 54. Copenhagen 1994. pp. 23-36.

39. Osmo Kontula: Nuorten seksuaalisuus (Adolescent sexuali­ty). Sukupuolisuus eri ikäkausina (Sexuality at different ages). Seksuaalisuuden ulottuvuuksia (On the dimensions of sexuality). In book Studia Tietokeskus: Ihminen ja ajattelu. Weilin+Göös. Jyväskylä 1994. pp. 78-79, 82-85.

38. Osmo Kontula: Seksuaalikäyttäytyminen ja sukupuolitaudit (Sexual behavior and sexually transmitted deseases). In book Sukupuolitaudit (Eds. Timo Reunala, Jorma Paavonen and Timo Rostila). Duodecim. Helsinki 1994. pp. 258-273.

37. Osmo Kontula and Kaj Koskela: Ketkä Suomessa kokevat nälkää ja mistä syystä (Who are suffering from hunger in Finland and why)? In publication Matti Heikkilä, Sakari Karja­lainen, Jouko Karjalainen, Osmo Kontula and Kaj Koskela: Nälkä. STAKES ja STM. Raportteja 153/1994. Helsinki 1994. pp. 39-57, 127-129.

36. Osmo Kontula: Lääkkeiden väärinkäyttö Suomessa (The misuse of medicines in Finland). In publication Lääkepäivät – tavoitteena parempi hoito. Kuopion yliopiston julkaisuja A. Farmaseuttiset tieteet 12. Kuopio 1994. pp. 44-45.

35. Osmo Kontula: Comment: The Health Impacts of Unemployment in Finland. In Proceedings of the symposium on unemploy­ment (Eds. Tor Eriksson, Seppo Leppänen and Pekka Tossavainen). Government Institute for Economic Research. VATT-Publica­tions 14. Helsinki 1994. pp. 140-146.

34. Osmo Kontula: Erotiikka ja terveys (Erotism and Health). In book Suomalainen Lääkäri­keskus. Osa 4. (Ed. Kaija Kangas­niemi). Toinen uudis­tettu painos. Weilin+Göös. Porvoo 1993.
pp. 432‑452.

33. Lasse Kannas and Osmo Kontula: Tupakka, alkoholi ja huumeet koululaisten arjessa (Tobacco, alcohol and drugs in pupils’ everyday life). In book Koulutus 1993. Koulutus 1993:7. SVT. Tilastokeskus. Helsinki 1993. pp. 273-283.

32. Osmo Kontula: Ketkä hyväksyvät vapaan abortin (Who accept free abortion)? In publication Suomalaisia mielipiteitä raskauden keskeytyksestä. STAKES. Julkaisusarja Aiheita 34/1993. Helsinki. pp. 23-39.

31. Osmo Kontula: Narkotikasituationen i Finland (The narcot­ics situation in Finland). In book Narkoti­kasituationen i Norden – utvecklingen 1987-1991 (Börje Olsson et al). Nordiska kontaktman­naorganet för narkotikafrågor. Nordisk ministerråd. NORD 1993:20. Århus 1993. pp. 85-105.

30. Osmo Kontula: Yksilön kriisi työelämässä (The individual crisis in working life). In Työelämän kriisit ja työterveys. Työterveyden edistämisyhdistys r.y. Helsinki 1993. pp. 16-20.

29. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Suomalainen seksi 1990-luvulla (Finnish sex in the 1990s). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 450-488.

28. Risto Erkkola and Osmo Kontula: Syntyvyyden säännöstely (Birth control). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 343-370.

27. Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Seksuaalinen lähentely, ahdistelu ja maksettu seksi (Sexual approaches, sexual harassment and prostitution). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 311-342.

26. Osmo Kontula, Elina Haavio-Mannila and Tuulikki Nurmi: Seksuaaliset ongelmat (Sexual problems). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 270-310.

25. Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Seksuaaliset vähemmistöt (Sexual minorities). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 238-268.

24. Osmo Kontula and Hannele Palosuo: Yksieläjien sukupuolielämä (Singles’ sexual habits). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 209-237.

23. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Seksuaaliset rinnakkaissuhteet (Extramarital sexual relations). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 184-208.

22. Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Suomalaisten seksitavat ja -kumppanit (The sexual habits and sexual part­ners of the Finns). In book Suomalainen seksi: Tietoa suoma­laisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 116-183.

21. Osmo Kontula: Sukupuolielämän aloittaminen (The sexual initiation). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 86-115.

20. Osmo Kontula: Suomalaisten sukupuolimoraali (Sexual morals in Finland). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 50-85.

19. Osmo Kontula: Kirjan aineistot (The data sets of the book). In book Suomalainen seksi: Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta (Eds. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila). WSOY. Juva 1993. pp. 21-33.

18. Osmo Kontula: Huumeiden käyttö ja HIV (Drug use and the HIV). In book Kaikki AIDSista (Eds. Pauli Leinikki and Markku Löytönen). WSOY. Juva 1993. pp. 107-110.

17. Osmo Kontula: Drug Experimentation and Reference Group in Youth Culture. In John B. Neville and France Tellier (Eds.): Proceedings: The Third Annual Conference on Drug Use and Drug Policy. Midlands Centre for Criminology and Criminal Justice, Loughborough University. 1992. pp. 260-271.

16. Osmo Kontula: Nuoret huumeiden käyttäjät (Young drug users). In book Huumei­den käyttäjät Suomessa (Ed. Osmo Kontula). Kirjayhtymä. Hämeenlin­na. 1992. pp. 32-52.

15. Osmo Kontula: Huumeiden käyttäjät suomalaisessa päihdepo­litiikas­sa (Drug users in the Finnish intoxicant policy). In book Huumeiden käyttäjät Suomessa (Ed. Osmo Kontula). Kirjayh­tymä. Hämeenlinna. 1992. pp. 11-31.

14. Osmo Kontula: Youth and Sexuality: Towards Independence. In Youth and Change (Eds. Jaana Lähteenmaa and Lasse Siurala). Statistics Finland. Studies No. 192. Helsinki 1992. pp. 83‑89.

13. Osmo Kontula: Erotiikka ja terveys (Erotism and health). In book Suomalainen Lääkäri­keskus. Osa 4. (Ed. Kaija Kangasnie­mi). Weilin+Göös. Espoo 1991. pp. 432‑452.

12. Osmo Kontula: Nuorten tiedontarve (Adolescents’ need of sexual knowledge). In book Seksistä ‑ kuinka puhua nuorille? (Ed. Osmo Kontula). Otava. Keuruu 1991. pp. 37‑52.

11. Osmo Kontula: Nuorten seksuaalinen kehitys (The sexual develop­ment of adolescents). In book Seksistä ‑ kuinka puhua nuorille? (Ed. Osmo Kontula). Otava. Keuruu 1991. pp. 13‑36.

10. Osmo Kontula: Nuorten seksuaalisuuden itsenäistymisen vuosi­kymmenet (The decades of the growing independence of adolescent sexuality). In Nuoret ja muutos (Eds. Jaana Läh­teenmaa and Lasse Siurala). Tilastokeskus. Tutkimuksia 177. Helsinki 1991. pp. 137‑146.

9. Osmo Kontula: Lukijalle (Preface). In book Seksuaali­nen mielihyvä (Eds. Osmo Kontula and Maarit Miettinen). Kirjayhtymä. Vaasa 1990: 7‑12.

8. Osmo Kontula: Nuorten huumekokeilut 1986‑1988 (Adolescent experiments with drugs in 1986-1988). In Terveyskas­vatus­tutkimuk­sen vuosikirja 1989 (Eds. Lasse Kannas and Arja Rimpelä). Lääkintö­hallituksen julkaisuja. Sarja Tutkimukset 16/1989. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. pp. 151‑161.

7. Osmo Kontula: Seksuaalisuuden muuttuva merkitys (The changing meaning of sexuality). In book Mitä Missä Milloin 1990. Otava. Keuruu 1989. pp. 244‑247.

6. Osmo Kontula and Matti Rimpelä: Nuorten tiedot sukupuoli­sesta kehityksestä (Adolescents’ knowledge of sexual develop­ment). In Terveyskasvatuksen vuosikirja 1988 (Eds. Lasse Kannas and Seppo Miilunpalo). Lääkintö­halli­tuksen julkaisuja. Sarja Tutkimukset 8/1988. Valtion painatuskeskus. Jyväskylä 1988. pp. 141‑156.

5. Osmo Kontula: Seksisensuurin uusi nousu (The new rise of sex censorship). In book Tietoi­seksi ‑ tietoa ja näkemyksiä seksuaalipolitiikasta (Eds. Kontula et al.). Gaudeamus. Hel­sinki 1988.  pp. 63‑68.

4. Osmo Kontula: Uskolliset ja uskottomat (The faithful and the unfaithful). In book Salattu seksu­aalisuus (Eds. Haavio‑Mann­ila et al.). WSOY and SEXPO. Juva 1988. pp. 119‑145.

3. Osmo Kontula: Nuorten heräävä seksuaalisuus (Adolescents’ awakening sexuality). In book Mitä Missä Milloin 1988. Keuruu. Otava 1987. pp. 247‑250.

2. Osmo Kontula: Special Features of Narcotics Control and the Narcotics Situation in Finland. In Per Stangeland (Ed.): Drugs and drug control. Scandinavian studies in crimi­nology. Volume 8. Norwegian university press 1987: 53‑66.

1. Osmo Kontula: kirjoittanut seuraavat jaksot Oikeuspoliitti­sen tutkimuslaitoksen julkaisuun “Rikollisuustilanne 1984” (has written the following chapters of the publication “The situation in criminality 1984” of the Research Institute of Legal policy). Hel­sinki 1985.
‑ 1.8.  Työrikokset (Work crimes)            pp. 54‑59
‑ 1.9.  Verorikokset (Tax crimes)            pp. 60‑65
‑ 1.10. Huumausainerikokset (Drug crimes)    pp. 65‑73

 

Articles in Refereed Journals

56. Osmo Kontula & Anneli Miettinen (2016). Determinants of female sexual orgasms. Socioaffective Neuroscience & Psychology 2016, 6: 31624 –  http://dx.doi.org/10.3402/snp.v6.31624

55. Ronny Shtarkshall, Osmo Kontula, Ilsa Lottes, Toivo Aavik & Mario Baras: Are Men Guilty Because of Their Gender? International Journal of Criminology & Sociology. 2015: 4: 36-46.  

54. Osmo Kontula: Trends in teenage live births and their determinants in Europe. BZgA FORUM: Sexuality Education and Family Planning 2011:14-18.

53. Osmo Kontula: An Essential Component in Promoting Sexual Health in Europe is Training in Sexology. International Journal of Sexual Health 2011:23:3:168-180.

52. Suvivuo Pia, Tossavainen Kerttu & Kontula Osmo (2011): Negotiation in teenage girl’s sexually motivated situations: achievement of intentions using different negotiation strategies. Electronic Journal of Human Sexuality, Volume 14, March 29. 13 pages.

51. Suvivuo Pia, Tossavainen Kerttu & Kontula Osmo (2010): “Can There Be Such a Delightful Feeling as This?” Variations of Sexual Scripts in Finnish Girls’ Narratives. Journal of Adolescent Research 25:5:669-689.

50. Osmo Kontula: The evolution of sex education and student’s sexual knowledge in Finland in the 2000s. Sex Education 2010:10:4:373-386.

49.  Suvivuo Pia, Tossavainen Kerttu & Kontula Osmo: Contraceptive use and non-use among teenage girls in a sexually motivated situation. Sex Education 2009:9:4:355-369.

49.  Suvivuo Pia, Tossavainen Kerttu & Kontula Osmo: Contraceptive use and non-use among teenage girls in a sexually motivated situation. Sex Education 2009:9:4:355-369.

48. Osmo Kontula & Elina Haavio-Mannila: The Impact of Aging on Human Sexual Activity and Sexual Desire. The Journal of Sex Research 2009:46:1:46-56.

47. Osmo Kontula: Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää (Sex life is active and satisfying also among the aging population). Duodecim 2009:125:749-756.

46. Osmo Kontula: The role of pornography in media and in sex education. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2008:45:739-742

45. Suvivuo Pia, Tossavainen Kerttu & Kontula Osmo: The Role of Alcohol in a Sexually Motivated Situation. Health Education 2008:108:2:145-162.

44. Osmo Kontula: Trends in teenage live births and their determinants in Europe. BZgA FORUM: Sex Education and Family Planning 2007:2:29-33.

43. Elina Haavio-Mannila & Osmo Kontula: Seksuaalinen aktiivisuus ikääntyessä (Sexual activity among aged). Gerontologia 2007:2:67-79.

42Katherine M French, Ruanne V Barnabas, Matti Lehtinen, Osmo Kontula, Eero Pukkala, Joakim Dillner & Geoff P Garnett:  Strategies for the introduction of human papillomavirus vaccination: modelling the optimum age- and sex-specific pattern of vaccination in Finland. The British Journal of Cancer. 2007. doi:10.1038/sj.bjc.6603575. pp. 1-5.

41. Barnabas, Ruanne. V., Laukkanen, Päivi, Koskela Pentti, Kontula Osmo, Lehtinen Matti & Garnett Geoff P.: Epidemiology of HPV 16 and cervical cancer in Finland and the potential impact of vaccination: mathematical modelling analyses. PLoS Medicine 2006,3(5): e138: 624-632.

40. Alain Giami, Patrick de Colomby, Elsa Almås, Adèle Fabrizi, Roberta Rossi, Chiara Simonelli, Kerstin  Fugl-Meyer, Osmo  Kontula, Sirpa Valkama,  Ellids Kristensen & Kevan Wylie: Sexology as a profession in Europe: diversity and common perspectives = La profession de sexologue en Europe: diversité et perspectives communes.  Sexologies – European Journal of Sexual Health, 2006:15:1:7-13.

39. Osmo Kontula & Sirpa Valkama: Characteristics of the sexology profession in Finland in the beginning of 2000s = Caractéristiques de la profession de sexologue, en Finlande, au début des années 2000. Sexologies – European Journal of Sexual Health, 2006:15:1:22-29.

38.  Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Single and Double Sexual Standards in Finland, Estonia and St. Petersburg. Journal of Sex Research 2003:40:1:36-49.

37.  Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila: Seksuaalitutkimuksen ihanteet ja realiteetit (Ideals and realities in the sexual studies). Sosiologia 2003:39:1:56-57.

36. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Masturbation in a Generational Perspective. Journal of Psychology & Human Sexuality 2002:14:2/3:49-83.

35. Carol Darling, Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Understanding Orgasmic Frequency: A Case of Finland. Scandinavian Journal of Sexology 2001:4:2:89-106.

34.  Fugl-Meyer KS, Almås E, Benestad E, Dahlöf L-G, van Deurs S, Johansen BD, Kaimola K, Kontula O, Langfeldt T, Sjögren B, Valkama S and Kristensen E: Nordic Sexology Education and Authorisation. Scandinavian Journal of Sexology 2001:4:1:61-68.

33. Jukka Hintikka, Tarja Koskela, Osmo Kontula, Kaj Koskela Heli-Tuulie Koivumaa-Honkanen and Heimo Viinamäki: Religious attendance and life satisfaction in the Finnish general population. Journal of Psychology and Theology 2001:29:2:158-164.

32. Krista Papp ja Osmo Kontula: Seksuaalinen riskinotto nuorten suhteissa (Risk taking in sexual relationships among teenages and young adults). Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2000:37:4:283-292.

31. Osmo Kontula: Seksuaaliterveyttä edistetään (Promoting Sexual Health). Pääkirjoitus (Editorial). Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2000:37:4:259-262.

30. Jukka Hintikka, Tarja Koskela, Osmo Kontula, Kaj Koskela and Heimo Viinamäki: Men, women and friends – are there differences in relation to mental well-being. Quality of Life Research 2000:9:841-845.

29. Jukka Hintikka, Osmo Kontula, Leo Niskanen, Kaj Koskela and Heimo Viinamäki: Increase in the prevalence of common mental disorders during an upswing in the national economy. Scandinavian Journal of Public Health 2000:28:79-80.

28. Jukka Hintikka, Kaj Koskela, Osmo Kontula and Heimo Viinamäki: Gender Differences in Associations between Religious Attendance and Mental Health in Finland. The Journal of Nervous and Mental Disease 2000:188:11:772-776.

27. Jukka Hintikka, Kaj Koskela, Osmo Kontula, Ulla Hintikka, Johannes Lehtonen and Heimo Viinamäki: Common Mental Disorders, Suicidality and Use of Health Care Services During Late Adolescence in Finland. Journal of Adolescent Health 2000:26:2-4.

26. Jukka Hintikka, Tarja Koskela, Osmo Kontula, Kaj Koskela and Heimo Viinamäki: Men, Women and Marriages. Are There Differences in Relation to Mental Health. Family Therapy. 1999:26:3:213-218.

25. Riikka Pötsönen and Osmo Kontula: Adolescents’ knowledge and attitudes concerning HIV infection and HIV infected persons: how a survey and focus group discussions are suited for researching adolescents’ HIV/AIDS knowledge and attitudes. Health Education Research 1999:14:4:473-484.

24. Riikka Pötsönen and Osmo Kontula: How are attitudes towards condoms related to gender and sexual experiences among adolescents in Finland? Health Promotion International 1999:14:3:211-219.

23. Jukka Hintikka, Heimo Viinamäki, Kaj Koskela and Osmo Kontula: Does Regular Attendance at Sporting Events Promote Mental Health? The Canadian Journal of Psychiatry 1999:44:6:608.

22. Jukka Hintikka, Osmo Kontula, Pirjo Saarinen, Antti Tanskanen, Kaj Koskela and Heimo Viinamäki: Debt and suicidal behaviour in the Finnish general population. Acta Psychiatria Scandinavia 1998:98:493-496.

21. Jukka Hintikka, Heimo Viinamäki, Antti Tanskanen, Osmo Kontula, and Kaj Koskela: Suicidal ideation and parasuicide in Finnish general population. Acta Psychiatrica Scandinavica 98:23-27.

20. Michel Bozon et Osmo Kontula: Initiation sexuelle et genre: Comparaison des evolutions de douze pays europeens. Population 1997:6:1367-1400.

19. Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Correlates of Increased Sexual Satisfaction. Archives of Sexual Behavior 1997:26:4:399-419.

18. Osmo Kontula and Kati Kosonen: Sexuality Changing from Privacy to the Open – A study of the Finnish press over the years from 1961 to 1991. Nordisk Sexologi 1996;14:1:34-47.

17. Elina Haavio-Mannila, J.P.Roos and Osmo Kontula: Repression, Revolution and Ambivalence: The Sexual Life of Three Generations. Acta Sociologica 1996:39:4:409-430.

16. Osmo Kontula: Le probleme des stupefiants en Finlande (The problem of illicit drugs in Finland). In Pays Nordiques: Etats des lieux sur les toxicomanies. Bulle­tin de liaison du CNDT 1995:21:61-75.

15. Heimo Viinamäki, Leo Niskanen, Kaj Koskela and Osmo Kontula: Coping with unemployment during economical recession – experiences from two Finnish studies. Foundation for Psychiatric Research Publication Series. Psychiatrica Fennica 1995:26:51-60.

14. Heimo Viinamäki, Osmo Kontula, Leo Niskanen and Kaj Koskela: The association between economic and social factors and mental health in Finland. Acta Psychiatrica Scandinavica 1995:92:208-213.

13. Osmo Kontula: Ketkä Suomessa näkevät nälkää (Who suffer from hunger in Finland)? Sosiaalilääke­tieteellinen Aikakauslehti 1995:32:1:69-71.

12. Osmo Kontula: The Prevalence of Drug Use with Reference to Problem Use in Finland. The International Journal of the Addictions 1995:30:8:1053-1066.

11. Elina Haavio-Mannila and Osmo Kontula: Suomalaisten sukupuo­likäyttäytymisen muutoksia 1971-1992 (Changes in the sexual behavior of the Finns in 1971-1992). Sosiologia 1993:30:3:186-199.

10. Osmo Kontula: Lama puree ihmisten terveyteenkin (The recession is working even on people’s health). Pääkir­joitus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1992:29:4:205-209.

9. Osmo Kontula: Illegale Drogen in Finland: (Illegal drugs in Finland) Ein Länder-Report. Drogalkohol 1992:16:2:91-102.

8. Osmo Kontula, Matti Rimpelä and Ansa Ojanlatva: Sexual knowledge, attitudes, fears and behaviors of adolescents in Finland (the KISS study). Health Education Research 1992:7:1:
69-77.

7. Osmo Kontula: Sukupuolen merkitys sukupuolielämää aloitet­taessa (The meaning of gender at the sexual initiation). Psykologia 1991:26:6: 454‑460.

6. Elina Haavio‑Mannila, Osmo Kontula, Martin Weinberg and Susan Sprecher: Sex, Alcohol and Gender: A Study of Finnish Universi­ty Students. Nordisk Sexologi 1990:8:4:268‑281.

5. Osmo Kontula: Sukupuoliasioista kansanterveyskysymys 1900‑luvun vaihteessa (Sexual matters – an issue of public health from the beginning of the century). Sosiaalilääketieteell­inen aikakauslehti 1990:27:3: 236‑243.

4. Katri Makkonen and Osmo Kontula: Naisopiskelijoiden ehkäi­symene­telmien käyttö (Contraceptive practices of female uni­versi­ty students). Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1989:­26:3: 173‑180.

3. Kimmo Hakonen and Osmo Kontula: Narkotikakontroll i Fin­land (Drug control in Finland). Nordisk tidsskrift for kriminalvidens­kab 1988:75: 161‑179.

2. Osmo Kontula and Elina Haavio‑Mannila: Alkoholen i de finska studenternas sexualliv (Alcohol in the Finnish students’ sexual life). Alkoholpolitik 3:1986: 142‑154.

1. Osmo Kontula: Opiskelijoiden muuttuva sukupuolimoraali (The changing sexual morals of university students). Sosio­lo­gia 22:1985: 106‑118.

 

Articles in other Journals

 

74. Osmo Kontula: Kirjallisuusarvio teoksesta: Rakkauden lahja: Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta (Book review: A gift of love: Bishops’ statement of family, marriage, and sexuality) . Teologinen aikakauskirja 2009:114:1:82-83.

73. Osmo Kontula: Lapsiperheiden köyhyys yleistyy (Poverty increases in child families). Väestöliitto. Pari & Perhe 2007:1:1:11-12.

72. Osmo Kontula: Rakkautta numeroina: Suomalaisten käsityksiä rakkaudesta (Love numbered: Finnish images of love). Väestöliitto. Pari & Perhe 2007:1:2:10-11.

71. Osmo Kontula: Peruskoulun seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa – Pojilla edelleen heikot tiedot (Sex education in upper grade of primary school in Finland in the 2000s – Boys still have poor knowledge). Pari & Perhe 2007:1:4:29-30.

70. Osmo Kontula: Onko totta, että miehet ajattelevat seksiä joka viides sekunti (Is it true that men think sex every five seconds)? Julkaisussa Voiko nauruun kuolla ja 55 muuta tieteen hauskinta kysymystä. Tiede-lehti ja Tieteen tiedotus ry. Helsinki 2006. pp. 36-37.

69. Osmo Kontula: Mihin naisten seksuaalisuus on menossa (Where is female sexuality progressing)? Kätilö-lehti 2006:111:6:216-218.

68. Osmo Kontula: Rikollisuus luonnonkatastrofien yhteydessä (Criminality in Relation to Natural Catastrophes). Oikeusministeriö. Haaste 1/2006:20-22.

67. Osmo Kontula & Helena Hiila: Perhepolitiikka kaipaa lisää joustavuutta ja vaihtoehtoja (Family Policy Requires More Flexibility and Alternatives). Vieraskynä. Helsingin Sanomat 7.1.2005. A4.

66. Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Anna Rotkich:  Sexuelle Lebensstile in drei Generationen: Eine Analyse autobiographischer Geschichten über Sexualität und Beziehung (Analyses of Sexual Lifestyles and Generations in Autobiographies of Sexuality and Sexual Relations). Zeitschrift für Sexualforschung 2003;16;2:143-159.

65.  Osmo Kontula: Araki ja Kielletyt kuvat sitovat erotiikan menneisyyttä ja nykypäivää (Araki and the Forbidden pictures create a bond between the past and present in eroticism). Taidemuseo Tennispalatsi 3/2002. Helsinki 2002. s. 3-5.

64.  Osmo Kontula: Seksitavoissa näkyy sukupolven perinne (Tradition of the generation manifests itself in sexual habits). Helsingin Sanomat 4.5.2002. Tiede C16.

63. Osmo Kontula: Seksuaalisen halun mysteeri (The mystery of sexual desire). Kunto: Liikunnan ja terveyden erikoislehti 2002:1:56-57.

62. Osmo Kontula ja Raisa Cacciatore: Ehkäisyneuvonnassa pojat jäävät ulkopuolisiksi (The boys have been left outsiders in sex education). Vieraskynä. Helsingin Sanomat 28.6.2001. A4.

61. Osmo Kontula: Seksuaalinen nautinto kaikkien oikeudeksi. Labyrintti 2001:2:18.

60. Erkki Vuori, Kari Poikolainen, Osmo Kontula ja Ari Virtanen: Suomalainen huumekuolema 1990 – 1996 (The Finnish Death of Drug Addicts 1990-1996). Suomen Lääkärilehti 2001:56:24:2635-2640.

59. Osmo Kontula: Intohimo elokuvassa (Passion in the Movies). Filmihullu 2000:5:4-9.

58. Osmo Kontula: Nuorten seksuaalitavat heijastavat perhetaustaa (Sexual habits of the adolescents’ reflect their family background). Vieraskynä A4. Helsingin Sanomat 11.9.2000.

57. Jukka Hintikka, Osmo Kontula, Kaj Koskela ja Heimo Viinamäki: Viekö velka terveyden (Do the Depts Endanger the Health?)? Suomen Lääkärilehti 1999:54:34:4209-4212.

56: Osmo Kontula: Kaikki peliin seksissä (Let everything loose in sexual interaction). MG Miehen Gloria 1998:1:40-47.

55. Osmo Kontula: Koulujen sukupuolikasvatus uhkaa jäädä uudistusten jalkoihin (Sex education is threatened by the reshaping of the comprehensive school). Liikunnanopettajalehti 1997:5:26-27.

54. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Quality of Life As a Function of Sexual Satisfaction. Quality of Life Newsletter 1997:18:14.

53. Heimo Viinamäki, Osmo Kontula, Jukka Hintikka, Leo Niskanen ja Kaj Koskela: Laman vaikutus suomalaisten mielenterveyteen (The impact of economical recession on mental health in Finland). Suomen Lääkärilehti 1997:52:14:1689-1693.

52. Osmo Kontula: Huumepolitiikan sovellutuksia – Eurooppalainen perspektiivi (Implementation of Drug Policies – The European perspective). Alkoholipolitiikka 1997:62:2:123-132.

51. Elina Haavio-Mannila, J.P.Roos ja Osmo Kontula: Pidättyvyyttä, vallankumousta ja ambivalenssia: Kolmen sukupolven seksielämä (Repression, Revolution and Ambivalence: The Sexual Life of Three Generations). Alkoholipolitiikka 1997:1:13-28.

50. Osmo Kontula: Rikosten sovittelu yleistynyt tuntuvasti (Mediation of crime has become markedly more prevalent). OHOI – Oikeushallinnon tiedotuslehti 1996:5:16-19.

49. Lauri Laakso and Osmo Kontula: Tutkimus suomalaisten liikunnasta ja seksuaalisuudesta: Kohtuuliikkujat tyytyväisiä seksielämäänsä (A study of Finns physical exercise and sexuality: People taking modererate physical exercise are satisfied with their sex life). Liikunta ja tiede 1996:2:4-7.

48. Osmo Kontula: Parinvalinta ja parisuhteiden sukupuolielämä (Partner selection and sex life in permanent relationships). Almanakka vuodeksi 1996 jälkeen Vapahtajamme Kristuksen syntymän. Helsingin yliopisto. Vantaa 1995. s. 65-68.

47. Osmo Kontula: Euroopan huumetilanne ja huumepolitiikka 1980-luvulla (The development of drug use and drug policy in Europe in the 1980s). Alkoholipoli­tiikka 1995:60:1:31-39.

46. Osmo Kontula: Alkoholi seksin vapauttajana (Alcohol as disinhibator of sex). Liikuttaja 1994:4:10.

45. Osmo Kontula: Suomalainen nälkä (The Finnish hunger). Kehittyvä elintarvike 1994:5:4:26-27.

44. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Sexual Behavior Changes in Finland in the Past 20 Years. Nordisk Sexologi 1994:12:3:196-214.

43. Osmo Kontula: Vastauksia Elias Paneliukselle (Answers to Elias Panelius). Alkoholipoli­tiikka 1994:59:2:139-141.

42. Osmo Kontula: Huumeiden käytön yleisyys ja sen yhteys ongelmakäyttöön Suomessa (The prevalence of drug use and its relation to problem use in Finland). Alkoholipolitiikka 1993:58:5:351-364.

41. Osmo Kontula and Elina Haavio-Mannila: Mistä miehet löytävät sukupuolikumppaninsa (Where do men find their sexual partners)? Helsingin Sanomat, feature arcticle, July 8, 1993.

40. Osmo Kontula: Seksi elämänvoiman ja -ilon lähteenä (Sex as a source of strength and pleasure in life). Hyvä terveys 1993:5:18-20

39. Osmo Kontula: Työttömyys ja mielenterveys (Unemployment and mental health). Mielenterveys 1993:32:2:13-16.

38. Osmo Kontula: Työttömyyden vaikutuksia terveyteen (On the effects of unemployment on health). Sosiaali­nen Aikakauskirja 1993:87:1:9-18.

37. Osmo Kontula: Huumausaineiden käytön yleisyys Suomessa (The prevalence of drug use in Finland). Sosiaalinen Aikakaus­kirja 1992:86:4:10-14.

36. Osmo Kontula: Drug education in the Finnish school. LEIF‑ Life and Education in Finland. 1992:29:1:47-49.
.
35. Osmo Kontula: Ihmissuhteet ja seksuaaliset asenteet (Human relations and sexual attitudes). Kenttäposti. Tilastohaastat­teli­jan lehti. 16:3:11‑13.

34. Osmo Kontula: Miehen vaihdevuodet ‑ yhteiskunnan vai yksilön ongelma (A man’s climacteric  – a problem of society or of the individual)? Organon‑tiedote 1991:22:1:31‑33.

33. Osmo Kontula: Young Finns’ sex life. LEIF‑ Life and Educa­tion in Finland. 1991:28:3: 18‑19.

32. Osmo Kontula: Kuinka keski‑ikäinen löytää parin Helsingis­tä (How a middle-aged person finds a partner in Helsinki)? Helsingin Sanomat 30.8.1991. D2.

31. Salme Ahlström, Arja Rimpelä, Matti Rimpelä, Osmo Kontula and Sakari Karvonen: Nuoret ja huumeet 1981‑1991: käyttö tutta­vapii­rissä ja tarjonta (Adolescents and drugs 1981-1991: use among acquaintances and supply). Suomen lääkärilehti 1991:46: 1914‑1919.

30. Osmo Kontula: Mustasukkaisuutta pelätään ja toivotaankin (Jealousy is feared and even wished for). Dialogi ‑ Sosiaali‑ ja terveyshallituksen lehti. 1991:1:1: 8‑9.

29. Osmo Kontula: Sadomasokismi ‑ häiriö vai roolileikki (Sadomasochism – disorder or role play)? Kirja‑ arvostelu. Sosiaalilääketieteellinen Aikauslehti 1990:27:4: 328‑329.

28. Osmo Kontula: Ihmeparantumiset tutkittavina (Miraculous cures as object of study). Kirja‑arvos­telu. Sosiaalilääketie­teellinen Aikauslehti 1990:27:2: 169‑ 170.

27. Osmo Kontula: Alkoholipolitiikka on Suomessa veropolitiik­kaa (Alcohol policy in Finland is tax policy). Helsingin Sanomat, feature article, August 30, 1990.

26. Osmo Kontula: Nuorten kiinnostus huumeisiin vähenemässä (Adolescents’ interest in drugs is becoming less popular). Helsingin Sanomat. Yliöartikkeli 22.11.1989.

25. Osmo Kontula: Huumeiden käyttö Suomessa (Drug Use in Finland). Nuori lääkäri 1989:26:9: 16‑19.

24. Osmo Kontula:  Seksuaalisuus elämänvoimana (Sexuality as a source of strength). Katsaus 1989:29:3: 5‑7.

23. Osmo Kontula: Nuorten imppauksen yhteiskunnallinen viesti (The message to society of adolescents’ inhalant abuse). Sosiaal­inen aikakauskirja 1989:83:2: 46‑51.

22. Osmo Kontula: Seksuaalisuuden yhteiskunnallisesta sääte­lystä ennen 1900‑lukua (On the social control of sexuality before the 1900s). Ryhmätyö‑lehti 1989:17:2: 29‑33.

21. Osmo Kontula: Pakkohoitoa vanhempien ehdoilla (Compulsory treatment on the parents’ terms). Kirja‑ar­vostelu.  Psykologia 1989:24:3: 245‑247.

20. Osmo Kontula: Insesti oletettua harvinaisempaa (Incest less frequent than assumed). Helsingin Sanomat, feature arti­cle, January 1, 1989.

19. Osmo Kontula: Ovatko huumeet Suomessa vakava ongelma (Are drugs a serious problem in Finland)? Korkki 1988:2: 23‑25.

18. Osmo Kontula and Matti Rimpelä: Onko aids‑valistus vaikut­tanut nuorten seksuaalisuuteen 1986 ‑ 1988 (Has AIDS education influenced adolescents’ sexuality 1986-1988)? Suomen lääkäri­leh­ti 1988: 43: 3493‑3500.

17. Osmo Kontula: Kun seksuaalisuus herää (When sexuality is awaking). Terveys 2000 1988:2: 42‑44.

16. Osmo Kontula: Nuorten sukupuolikasvatus: tarve ja mahdol­lisuudet (Adolescents’ sex education: the need and the possi­bili­ties). Nuorisotutkimus 1987:4: 2‑13.

15. Osmo Kontula: Opiskelijan seksuaalinen uraputki (A student’s sexual career). Medisii­nari 1987:5: 16‑18.

14. Osmo Kontula and Matti Rimpelä: Aidsin pelko nuorilla osa yleistä elämänpelkoa (Fear for the AIDS, part of the general anxiety for life in young people). Helsingin Sanomat, feature article, April 22, 1987.

13. Osmo Kontula: Suomen huumetilanne ja huumekontrolli 1960­luvulta 1980‑luvulle (The drug situation and drug control in Finland from the 1960s to the 1980s). Alkoholipolitiikka 52: 1987: 68‑77.

12. Osmo Kontula: Pakkohoito terapiaa huumevanhemmille (Com­pulso­ry treatment, therapy for drug parents). Kirja-­arvos­telu. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1988: 25: 309‑310.

11. Osmo Kontula: Huumesodan hinta ja huumemyytit (The price of the drug war and the drug myths). Kirja‑ar­vostelu. Sosiaa­lilääke­tieteellinen aikakauslehti 24:1987: 52‑53.

10. Osmo Kontula: Lääkekontrolli (Medicine control). Selvä 1986:2: 2‑4.

9. Osmo Kontula: Alkohol och sex (Alcohol and sex). Terveiset 1986:5: 16‑18.

8. Osmo Kontula and Matti Rimpelä: Nuorten seurustelu ja seksuaali­suus (Adolescent dating and sexuality). Suomen Lää­käri­lehti 41: 1986: 3193‑3198.

7. Osmo Kontula: Suomessa nuorten huumeongelma on oletettua vähäi­sempi (In Finland the drug problem is less prevalent than supposed). Helsingin Sanomat, feature article, August 9, 1986.

6. Osmo Kontula: Tiukentuva lääkekontrolli (The tightening medicine control). Medisiinari 3/1986: 9‑12.

5. Osmo Kontula: Nuorten huumekokeilut 1980‑luvulla (Adolescents’ experimental drug use in the 1980s). Korkki 2‑3/1986: 22‑25.

4. Osmo Kontula: Huumerikollisuus ja sen muutokset (Drug crime and the changes in it). Korkki 1985:1: 4‑7.

3. Osmo Kontula and Elina Haavio‑Mannila: Alkoholi opiskeli­joi­den sukupuolielämässä II (Alcohol in the students’ sexual life II). Alkoholipolitiikka 50:1985: 126‑137.

2. Osmo Kontula and Elina Haavio‑Mannila: Alkoholi opiskeli­joi­den sukupuolielämässä I (Alcohol in the students’ sexual life I). Alkoholipolitiikka 50:1985: 70‑80.

1. Osmo Kontula: Kirja homojen rakkaudesta, mutta mihin unoh­tui seksuaalisuus (A book about gay love, but where was sexu­ality forgotten). Kirja‑arvostelu. Sosiaalilääketieteelli­nen aikakausl­ehti 21:1984: 179‑181.

Other Publications

 

20. Osmo Kontula: Sexuall aktivitet har en hälsofrämjande effect (Sexual activity and its health promoting effect) . Pääkirjoitus teemalehteen Sexuell hälsa. Hufvudstadsbladet 19.5.2009. s. 2

19. Osmo Kontula: Reproductive Health Behavior of Young Europeans. Volume 2: the role of education and information. European Population Papers Series No 17. The European Population Committee (CAHP). Council of Europe. Strasbourg 2004. 74 pp.

18.  Osmo Kontula: Trends in Teenage Sexual Behaviour, Pregnancies, Sexually Transmitted Infections and HIV infections in Europe. European Population Papers Series No 14. The European Population Committee (CAHP). Council of Europe. Strasbourg 2002. 53 pp.

17. Osmo Kontula and Dirk J.Korf: Public opinions about illicit drugs and their impact on the use of drugs in Western Europe in the 1990s. In European Expert Group on Drug Use Surveys EEDUS) Report no. 3 “Joint Analysis” (Ed. Ruud Bless). Amsterdam 1999. pp. 29-38,79-83.

16. Osmo Kontula: Trends in Indicators of Drug Use in Helsinki and Finland in 1997. Multi‑city study of drug misuse. Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Council of Europe. Strasbourg, June 1998. 12 pp.

15. Osmo Kontula: The drug research situtations at the national and European levels and identification of the needs – A country report from Finland. The Robert Schuman Centre. European University Institute. Florence 1996. 16 pp.

14. Osmo Kontula: Helsinki report. 1995 data. Multi‑city study of drug misuse. Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Council of Europe. Strasbourg, November 1996. 13 pp.

13. Osmo Kontula: Helsinki report. Multi‑city study of drug misuse. 1994 update of data. Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Council of Europe. Strasbourg 1995. 12 pp.

12. Osmo Kontula: Rapport d’Helsinki. Etude multi-villes sur l’abus de drogues. Mise a jour 1993. Groupe de cooperation en matiere de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupefiants (Groupe Pompidou). Conseil de l’Europe. Strasbourg 1995. 9 pp.

11. Osmo Kontula: Helsinki report. Multi‑city study of drug misuse. 1993 update of data. Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Council of Europe. Strasbourg 1994. 9 pp.

10. Osmo Kontula: Helsinki report. Multi‑city study of drug misuse. 1992 update of data. Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Council of Europe. Strasbourg 1994. 10 pp.

9. Osmo Kontula, Elina Haavio-Mannila and Helena Suoknuuti: Finnish sex: The tables of all the questions of the 1992 survey and the comparable questions of the 1971 survey. Kansanterveystieteen julkaisuja M 113:1994. Helsinki 1994. 270 pp.

8. Osmo Kontula: Rapport d’Helsinki. Etude multi-villes sur l’abus de drogues. Mise a jour 1990. Groupe de cooperation en matiere de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupefiants (Groupe Pompidou). Conseil de l’Europe. Strasbourg 1992. 20 pp.

7. Osmo Kontula: Helsinki report. A Multi‑city study of drug misuse. 1990 update of data. Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Council of Europe. Strasbourg 1992. 21 pp.

6. Osmo Kontula: Nuorten sukupuoliasioita koskevan moraalia­jattelun kulttuurinen ja sosiaalinen tausta (The cultural and social background of adolescent moral thinking concerning sexual matters). Sosiologian lisensiaattityö. Helsingin yliopisto 1989. 254 pp.

5. Päivi Topo, Osmo Kontula and Jouni Meriläinen: Nuorten käsityksiä toisesta sukupuolesta, seurustelusta ja seksuaali­suudes­ta (Adolescents’ views of the opposite sex, dating, and sexuality). Kansan­terveystieteen julkaisuja M 100: 1987. Helsin­ki 1987. 55 pp.

4. Osmo Kontula: Alkoholi ja seksi (Alcohol and Sex). Suomen Raittiusjärjestö­jen liitto.1986. 5 pp.

3. Osmo Kontula: Valkeakosken nuorten ihmissuhteet ja sukupuo­li­käyt­täytyminen ja katsaus suomalaiseen seksuaalisuutta käsit­televään nuorisotutkimukseen (Human relations and sexual morals among adolescents at Valkeakoski and a review of Finn­ish research into adolescent sexuality). Lääkintöhallituksen terve­yskas­vatustoimisto. Helsinki 1984. 87 pp.

2. Osmo Kontula: Helsingin yliopiston opiskelijoiden sukupuo­limo­raa­li (Sexual morals of the students at the University of Helsinki). Sosiologian pro gradu. Helsingin yliopisto 1984. 203 pp.

1. Osmo Kontula, Armas Murto and Simo Virtanen: Muutokset oppilai­den vastuuntunnon kokemisessa (Changes in the way pupils experience moral responsibility). In Yhteisökas­vatuk­sen vaikutuksia yläasteella (Ed. Ritva Uusitalo). Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita N:o 38. 1983. pp. 25‑36.

Publications in other languages than in English and Finnish

 

In Swedish:

Osmo Kontula & Elina Haavio‑Mannila: Alkoholen i de finska studenternas sexualliv (Alcohol in the Finnish students’ sexual life). Alkoholpolitik 3:1986: 142‑154.

Osmo Kontula: Alkohol och sex. Terveiset 1986:5: 16‑18.

Kimmo Hakonen & Osmo Kontula: Narkotikakontroll i Fin­land. Nordisk tidsskrift for kriminalvidens­kab 1988:75: 161‑179.

Börje Olsson (red), Stig Helling, Osmo Kontula, Omar H Kristmundson, Anne-Marie Sindballe and Astrid Skretting: Narkoti­kasituationen i Norden – utvecklingen 1987-1991. Nordiska kontaktman­naorganet för narkotikafrågor. Nordisk ministerråd. NORD 1993:20. Århus 1993. 152 pp.

Osmo Kontula: Narkotikasituationen i Finland . Narkoti­kasituationen i Norden – utvecklingen 1987-1991 (Börje Olsson et al). Nordiska kontaktman­naorganet för narkotikafrågor. Nordisk ministerråd. NORD 1993:20. Århus 1993. pp. 85-105.

Osmo Kontula: Sexuall aktivitet har en hälsofrämjande effect. Ledarartikel i temabladet Sexuell hälsa. Hufvudstadsbladet 19.5.2009. s. 2

 

In Germany:

Osmo Kontula: Illegale Drogen in Finland. Ein Länder-Report. Drogalkohol 1992:16:2:91-102.

Elina Haavio-Mannila, Jeja P.Roos & Osmo Kontula: Familienorientierung, Liberalisierung und Ambivalenz im Sexualleben dreier Generatrionen in Finland. Familie im Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung (eds. Bernard Nauck and Corinna Onnen-Iseman). Luchterhand. Berlin 1995. pp. 399-418.

Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Anna Rotkich:  Sexuelle Lebensstile in drei Generationen: Eine Analyse autobiographischer Geschichten über Sexualität und Beziehung. Zeitschrift für Sexualforschung 2003;16;2:143-159.

Osmo Kontula: Geburtenraten minderjähriger Mädchen in Europa: Trends und Determinanten. BZgA FORUM: Sexualaufklärung und Familienplanung 2011:14-19.

 

In French:

Osmo Kontula: Rapport d’Helsinki. Etude multi-villes sur l’abus de drogues. Mise a jour 1990. Groupe de cooperation en matiere de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupefiants (Groupe Pompidou). Conseil de l’Europe. Strasbourg 1992. 20 pp.

Osmo Kontula: Rapport d’Helsinki. Etude multi-villes sur l’abus de drogues. Mise a jour 1993. Groupe de cooperation en matiere de lutte contre l’abus et le trafic illicite des stupefiants (Groupe Pompidou). Conseil de l’Europe. Strasbourg 1995. 9 pp.

Osmo Kontula: Le probleme des stupefiants en Finlande. In Pays Nordiques: Etats des lieux sur les toxicomanies. Bulle­tin de liaison du CNDT 1995:21:61-75.

Michel Bozon et Osmo Kontula: Initiation sexuelle et genre: Comparaison des evolutions de douze pays europeens. Population 1998:6:1367-1400.

Nathalie Bajos, Agnés Guillaume & Osmo Kontula: Le comportement des jeunes Européens face à la santé génésique. Volume 1. Etudes démographiques No.42, Editions du Conseil de l’Europe. Conseil de l’Europe. Strasbourg 2004. 150 pp.

Osmo Kontula: Tendances des comportements sexuels chez les adolescents: grossesses, maladies sexuellement transmissibles et infection par le VIH en Europe.  ‘Le comportement des jeunes Européens face à la santé génésique.’ Volume 1. Etudes démographiques No. 42. Editions du Conseil de l’Europe. Conseil de l’Europe.  Strasbourg 2004. pp. 79-139.

Osmo Kontula & Sirpa Valkama: Characteristics of the sexology profession in Finland in the beginning of 2000s = Caractéristiques de la profession de sexologue, en Finlande, au début des années 2000. Sexologies – European Journal of Sexual Health, 2006:15:1:22-29.

Alain Giami, Patrick de Colomby, Elsa Almås, Adèle Fabrizi, Roberta Rossi, Chiara Simonelli, Kerstin  Fugl-Meyer, Osmo  Kontula, Sirpa Valkama,  Ellids Kristensen & Kevan Wylie: Sexology as a profession in Europe: diversity and common perspectives = La profession de sexologue en Europe: diversité et perspectives communes.  Sexologies – European Journal of Sexual Health, 2006:15:1:7-13.

 Osmo Kontula, “Pays nordiques” in Janine Mossuz-Lavau (dir.), Dictionnaire des sexualités, Paris, Robert Laffont (coll. Bouquins), 2014, p. 623 – 626.

In Russian:

Ocmo Koнtулa: Prestupnost vo vremja tshrezvytsainyh situatsii. Johan Beckman Institute. Cahkt-Peтepбуpr (St. Petersburg) 2001. 280 pp.

 

In Estonian:

Olev Poolamets, Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Kai Haldre (Eds.): Seksuaalsus Eestis: Ajalugu. Tänapäev. Arengud. Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn 2006. 360 pp.

Osmo Kontula: Seksuaalelu algus Eestis Euroopa kontekstis. Seksuaalsus Eestis: Ajalugu, Tänapäev, Arengud. (Eds. Olev Poolamets, Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Kai Haldre). Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn 2006.  pp. 39-55.

Osmo Kontula & Olev Poolamets: Seksuaaltervis ja sellega seonduvad öigused ning suundumused Eestis. Seksuaalsus Eestis: Ajalugu, Tänapäev, Arengud. (Eds. Olev Poolamets, Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Kai Haldre). Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts. Tallinn 2006.
pp. 321-342.

 

In Spanish:

Osmo Kontula: Hallazgos sobre la conducta sexual juvenil, los embarazos y los nacimientos en Europa: el rol de la educación y la información en la salud sexual. Construyendo una agenda temática en sexualidad (Ed. Jaime Barrientos). Ediciones  Universidad Católica del Norte. Chile. Antofagasta 2006. pp. 29-61.  

 

In Japanese:

Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula & Anna Rotkirch: フィンランドにおける 性的ライフスタイルの変容 -3世代200の自分史による調査研究 (The change of sexual lifestyles in Finland – A Research study based on over 200 autobiographies in three generations). (Translation into Japanese by Noriko Hashimoto). Ohtsuki publishing Co., Ltd. Tokyo 2006.  280 pp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*